Montageadvies cilinderkop

Bedankt voor uw aankoop!

Ons montageadvies voor uw cilinderkop:

VOOR U BEGINT MET DE MONTAGE:
-> Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een daartoe opgeleide en vakkundige persoon
-> Controleer of de geleverde cilinderkop overeenkomt met het motortype
-> Controleer of de geleverde cilinderkop geen transportschade heeft
-> Controleer of alles klopt met de gemaakte afspraken

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET MONTEREN VAN DE CILINDERKOP
-> Leg de cilinderkop nooit op het koppakkingvlak; dit kan beschadiging aan pasvlak of kleppen veroorzaken
-> Probeer de oorzaak van de cilinderkopschade te achterhalen en verhelp deze eerst
-> Controleer de cilinderwanden en zuigers op beschadiging en verwijder koolresten
-> Zet tijdens montage zuigers halverwege om contact met kleppen te vermijden
-> Reinig alle over te zetten delen grondig en controleer deze op slijtage of beschadiging
-> Controleer het koppakkingpasvlak van de motor op beschadigingen en vervorming
-> Reinig het pasvlak en de boutgaten, let op de ruwheid van het blok (zo fijn mogelijk)
-> Gebruik altijd nieuwe bouten (wanneer voorgeschreven) van de juiste afmetingen
->Monteer koppakking van de juiste dikte en type met de goede kant naar boven
-> Volg de voorgeschreven aantrekkoppels en volgorde
-> Let op dat de timingtekens van de distributie correct zijn en monteer nieuwe distributieriemen en pan/omlooprollen
-> Laat hydraulische stoters minimaal één uur na montage rusten om zich in te kunnen stellen. Bij voorkeur een nacht laten rusten
-> Stel de klepspeling bij vaste stoters/klepselplaten af met een marge van 0.05mm extra
-> Draai de motor na afstelling van de distributie eerst twee omwentelingen met de hand rond om te controleren of de kleppen niet de zuiger raken
-> Vervang de olie, het oliefilter, thermostaat en koelvloeistof altijd volgens de door de fabriek voorgeschreven soorten en type aanduiding
-> Controleer de radiator en waterpomp op lekkage en werking
-> Laat bij een LPG installatie de motor de eerste 1000 kilometer altijd op benzine lopen en stel dan de installatie af
-> Controleer afstelling ontsteking /injectiesysteem/brandstofpomp
-> Maak een proefrit en loop alles nog eens na

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling.

Let op:  bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Richtlijnen van de fabrikant hebben te allen tijde voorrang.

Doorloop alle punten uit het inbouwadvies
Onze ervaring, doe er uw voordeel mee!
Beter vooraf voorkomen dan achteraf genezen