Montageadvies turbocharger

Bedankt voor uw aankoop!

Ons montageadvies voor uw turbocharger:


AANDACHTSPUNTEN BIJ HET MONTEREN VAN DE TURBOCHARGER
-> Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een daartoe opgeleide en vakkundige persoon
-> Olie aansluitingen:
    Demonteer de olie aan- en afvoerleidingen van de turbo volledig en zorg ervoor dat deze zorgvuldig worden gereinigd. Monteer de leidingen aan de turbo; zorg ervoor dat er nooit vloeibare pakkingen worden gebruikt. Vergeet niet de motorolie en het filter te vernieuwen!
-> Luchtleidingen:
     Monteer altijd een nieuw luchtfilter en reinig de luchtaanzuigbuis. Indien er een intercooler is gemonteerd, dienen eventuele olieresten verwijderd te worden. Ook de turbo drukleiding moet zorgvuldig gecontroleerd worden op eventuele metaalresten en daarna worden gereinigd. Luchtgekoelde intercooler controleren op functioneren.
-> Bevestiging op het spruitstuk:
     De spruitstukken kunnen nog metaalresten bevatten van de vorige turboschade. Deze moeten worden verwijderd. Een spruitstuk met scheuren kan de nieuwe turbo beschadigen. Controleer dit zorgvuldig.
-> Carterontluchting en motorconditie:
     In veel gevallen is de carterontluchting van de motor aangesloten op de luchtaanvoerleiding van de turbo. Een verstopte carterontluchting veroorzaakt olie-afvoerproblemen voor de turbo. Een motor die in slechte conditie verkeert, veroorzaakt carterdampen die door de turbo in de motor worden geblazen. Dit veroorzaakt onvolledige verbranding en rookoverlast. Controleer ook de oliedruk van de motor.
-> Roetfilter en Katalysator
     Controleren op doorstroming. In geval van twijfel laten reinigen. Gebruik hiervoor een testrapport.
-> Testen:
     Start de motor en laat deze enige minuten stationair draaien. Overtuig uzelf van het feit dat voldoende motorolie bij de turbo wordt aangevoerd. Voer langzaam het toerental van de motor op en controleer alle verbindingen op eventuele lekkages. Bij een warme motor moeten alle boutverbindingen worden nagetrokken. Stel, indien noodzakelijk, de wastegate zorgvuldig af.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

Let op: De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Richtlijnen van de fabrikant hebben te allen tijde voorrang.

Doorloop alle punten uit het montageadvies
Onze ervaring, doe er uw voordeel mee!
Beter vooraf voorkomen dan achteraf genezen